Mestic-3000 geluid van binnen unit op slaapstand – sound of indoor unit on sleep mode